پادکست حوزه پمپ Esp

در این پادکست سعی شده تا یه گزیده ای از موضوعات مربوط به حوزه پمپ Esp با یکی از مهندسان فعال این حوزه جناب آقای حامد محمد پور پرداخته شود.

 

 

دانلود پادکست

فهرست